.

 photo hh_zpse4e92770.gif

THẬP MỤC NGƯU ĐỒ


Văn tuy nghèo, thiếu mầu tưởng tượng
 Chỉ chút tình... ươm với mộng thơ
 Chén trà thanh nghi ngút... hương mờ
 Là tất cả chân tình... thân gởi !!! 
http://1.bp.blogspot.com/-3BgIID5_qsg/TfFmjdw_VGI/AAAAAAAADPM/IzFMSOr8znw/s1600/user49_pic3695_1305572372.gif
TÌM NƠI CHÍNH BẢN THÂN MÌNH
Tìm trâu
Thấy dấu
Được trâu
Chăn trâu
Thuần phục
Cỡi trâu về nhà
Quên trâu còn người
Dứt cả hai
Trở về nguồn cội
Thỏng tay vào chợ
 
           photo r_zps9da3208e.gif

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét