.

 photo hh_zpse4e92770.gif

HỌC GIẢ...HỌC NHẪN...HÀNH GIẢHọc giả, Hành giả
Trước tiên phải học, thực hành tu
Không học chỉ tu, tâm hóa mù
Học giả không tu, như đãy sách
Học dùng kiến thức, soi đường tu

Học giả chưa xong, hành giả ngu
Hành không đúng nghĩa, giống người mù
Người tu không học, sao hành giả???
Để trừ phiển não, thấy Chân như
Thuyền làm phương, tiện để qua sông
Học giả không tu, trôi giữa dòng
Hành giả chỉ tu, không chịu học
Như thuyền mất hướng trôi lòng vòng
Học Nhẫn
Ngưởi tu học Đạo phải cho thông
Sai biệt chúng sinh, tâm bất đồng
Chữ "ghét" chữ "chê", tâm học "Nhẫn"
Ba chữ vẹn toàn sống thong dong
Người tu học nhẫn, lặng im thôi
Hạnh nhẫn tốt đẹp, an lạc đời
Hành giả không nhẫn với nghiệp chướng
Diệt trừ chúng nó, khỏi tâm thôi
Bao năm học nhẫn, ở trong đời
Mới biết bây giờ, tìm "Chủ" thôi
Làm "Chủ" hành vi, không nóng giận
Chướng duyên khi gặp, bình tâm soi
Chữ Tâm chữ Nhẫn, ở tâm người
Tâm Nhẫn không sân, mọi việc vui
Đức hạnh chân tu, cầu giải thoát
Mọi người học Phật, Nhẫn soi đời
Nhẫn nhục thể hiện Tâm Từ
Nhẫn Người một chút chữ Tu hiển bày
Nhẫn nhịn mới thấy điều hay
Nhẫn bạn ta có những ngày cảm thông
Hằng ngày gieo hạt, Bồ đề tâm
Học giả chân tu, thấy lỗi lầm
Kiếm tuệ vun gươm, trừ ác nghiệp
Trượng phu thành tựa được “Chân tâm”
Vô thường lá rụng, ở bên sân
Nhặt lá vàng rơi, sạch cõi trần
Phiền não trong tâm, nhặt dứt bỏ
Tâm hồn thanh tịnh, khỏi trầm luân

2 nhận xét:

  1. vô thường lá rụng ở bên sân
    nhặt lá vàng rơi sạch cõi trần...
    hay quá càng đọc càng thấm

    Trả lờiXóa